Nařízení o ochraně osobních údajů


1. Úvod

Společnost Hatstore Scandinavia AB chrání Vaši osobní integritu a neshromažďuje více osobních údajů, než je nezbytně nutné. Snažíme se nakládat s Vašimi údaji tím nejlepším možným způsobem a řídíme se nařízením o ochraně osobních údajů GDPR, které formuluje pravidla pro zacházení s osobními údaji.

Abychom Vám zajistili bezpečné využití našich služeb, jste v tomto dokumentu o Nařízení informováni o tom, jak společnost Hatstore Scandinavia AB (dále jen Hatstore) shromažďuje a zpracovává data. Také popisuje, jaká máte práva a jak je případně můžete vymáhat. Vaše osobní údaje se nepoužívají k jinému než původnímu účelu, jak je popsáno v těchto zásadách.
Přijetím podmínek nákupu společnosti Hatstore souhlasíte s naším nařízením o ochraně dat, a tudíž s naším zpracováním Vašich osobních údajů. Je proto důležité si tyto zásady před využitím našich služeb přečíst.

2. Správce osobních údajů

Osobními údaji se rozumí údaje, které mohou přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou osobu.

Správcem osobních údajů pro nakládání s Vašimi osobními údaji je Hatstore Scandinavia AB, číslo org. 556913–5436, s adresou Amerikavägen 10, 393 56 Kalmar ve Švédsku, pokud není v dokumentu uvedeno jinak.

3. Jaké osobní údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme?

Hatstore shromažďuje Vaše osobní údaje nejen v souvislosti s nákupem, ale také když používáte náš web, kontaktujete nás nebo se zaregistrujete k odběru našeho zpravodaje.

Pokud je Vám méně než 18 let, je pro zpracování Vašich osobních údajů nutný souhlas zákonného zástupce. Registrací a/nebo nákupem zaručujete, že máte zákonný souhlas k tomu, abychom mohli pracovat s Vašimi osobními údaji. V rámci EU jsou požadavky na minimální věk pro zpracování osobních údajů regulovány každým členským státem.

Z osobních údajů, které Hatstore shromažďuje, jsou zpracovávány pouze nezbytné údaje, které se neukládají déle, než je nutné. U každého typu osobních údajů tedy existuje důvod a právní základ pro jejich zpracovávání, což je popsáno níže.

Právní základ znamená, že zde existuje zákonodárná podpora, která v této souvislosti vysvětluje, proč je pro nás nezbytné pracovat s Vašimi osobními údaji.

 

Osobní údaje a kontaktní informace

 • Křestní jméno a příjmení

 • Fakturační a dodací adresa

 • Kontaktní informace, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo

Účel: údaje se ukládají za účelem vyřízení Vaší objednávky a dodání Vašich produktů, ale také za účelem zasílání cílených nabídek, o kterých si myslíme, že Vás mohou oslovit.

Právní základ: k dosažení účelu „vyřízení Vaší objednávky“ je právním základem pro zpracování osobních údajů schopnost naplnit kupní smlouvu mezi společností Hatstore a Vámi jako zákazníkem při nákupu. K dosažení účelu „zasílání cílených nabídek“ je právním základem uspokojení legitimního zájmu společnosti Hatstore o rozvoj podniku.

Doba uložení: do dokončení nákupu (včetně dodání a platby) a poté po nezbytně dlouhou dobu, nebo až sedm let u údajů zpracovávaných v souladu se zákonem o účetnictví.

 

Informace o platbě

 • Údaje o kreditní a debetní kartě (číslo karty, datum platnosti a kód CVV)

Účel: údaje se shromažďují proto, aby poskytovatel plateb mohl potvrdit a ověřit Vaši totožnost při platbě Vaší objednávky.

Právní základ: Vaše platební údaje nejsou zpracovávány a ukládány společností Hatstore, protože k vašim platebním údajům má přístup pouze poskytovatel plateb. Poskytovatel plateb je tedy odpovědný za osobní údaje pro tento typ dat, a není proto pro nás nutné, abychom s nimi nějak nakládali.

Doba uložení: neukládají se společností Hatstore.

 

Informace o zakoupeném zboží

 • Podrobnosti o zakoupených produktech


Účel: údaje se shromažďují, abychom byli schopni vyřídit případné vrácení zboží a reklamace, a také Vám mohli pomoci v rámci zákaznického servisu.

Právní základ: nutnost dodržování platných právních předpisů souvisejících s tímto účelem.

Doba uložení: do dokončení nákupu (včetně dodání a platby) a poté po nezbytně nutnou dobu, nebo až sedm let u údajů zpracovávaných v souladu se zákonem o účetnictví.

 
Informace o tom, jak komunikovat s Hatstore

 • Jak využíváte naše služby

 • Doba odezvy pro stránky, chyby stahování atd.

 • Jak jste se do služby dostali nebo ji opustili

 • Oznámení o doručení, když Vás kontaktujeme

Účel: údaje se shromažďují za účelem zlepšení našich služeb, vývoje produktů a funkcí, jakož i pro obecný rozvoj podnikání.

Právní základ: nutnost uspokojení legitimního zájmu společnosti Hatstore o možnost vyhodnocení našich služeb, jakož i zlepšení a rozvoje podniku.

Doba uložení: od shromáždění dat jen po nezbytně nutnou dobu.


Informace o zařízení

 • IP adresa

 • Nastavení jazyka, nastavení prohlížeče, zeměpisná lokalizace, časové pásmo atd.

 • Operační systém, platforma, rozlišení obrazovky atd.

Účel: údaje se shromažďují, aby bylo možné provádět analýzu rizik a předcházet podvodům.

Právní základ: nutnost uspokojení legitimního zájmu společnosti Hatstore o možnost hledání problémů a rozvoje podniku.

Doba uložení: od shromáždění dat jen po nezbytně nutnou dobu.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Společnost Hatstore používá šifrovanou komunikaci prostřednictvím protokolu SSL (Secure Socket Layer), aby během Vašeho nákupu zajistila ochranu Vašich osobních údajů. Informace o kreditní kartě zpracovává poskytovatel plateb pouze v zabezpečeném a šifrovaném spojení.

Chráníme také naše webové stránky a další systémy prostřednictvím technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravám nebo šíření Vašich údajů neoprávněnými osobami.

 
Vždy se snažíme zpracovávat Vaše údaje v rámci EU/EHS. Mohou však nastat situace, kdy bude pravděpodobně nutné Vaše údaje přenést a zpracovat v zemích mimo EU/EHS: pokud například sdílíme vaše osobní údaje s asistentem osobních údajů, který se buď sám nebo prostřednictvím subdodavatele nachází nebo ukládá informace v zemi mimo EU/EHS. V těchto případech jsou asistentovi poskytovány pouze informace, které jsou relevantní pro daný účel (například soubory protokolu). Společnost Hatstore poté přijme veškerá přiměřená právní, technická a organizační opatření, aby zajistila, že s Vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a na stejné úrovni jako ochrana nabízená v rámci EU/EHS.

5. S kým lze sdílet Vaše osobní údaje? 

S Vašimi osobními údaji zachází pouze Hatstore a vybrané třetí strany, které jsou popsány níže.

 

 • Logistické a přepravní společnosti: Hatstore sdílí Vaše osobní údaje s logistickými a přepravními společnostmi, aby bylo možné vyřídit a doručit Vaši objednávku.

 • Poskytovatelé plateb a podobné subjekty: Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi poskytujícími úvěrové zprávy a poskytovateli podobných služeb, aby naši poskytovatelé plateb mohli posoudit Vaši úvěruschopnost, Vaši žádost o některou z nabízených platebních metod, nebo potvrdit Vaši totožnost a adresu.

 • Úřady: společnost Hatstore může poskytnout nezbytné informace úřadům, jako je policie, daňový úřad nebo jiné orgány, pokud nám to ukládá zákon.

 • Poskytovatelé marketingu: Hatstore může sdílet Vaše osobní údaje s poskytovateli marketingu za účelem zasílání cílených nabídek.

 • Subdodavatelé a podobné subjekty: Hatstore může při plnění našich povinností vůči Vám sdílet Vaše osobní údaje se subdodavateli a podobnými subjekty.
   

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s neoprávněnými osobami. Vaše osobní údaje nikdy neprodáváme ani nevyměňujeme se třetími stranami.

6. Jaká jsou vaše práva? 

 • Právo na přístup: máte právo získat informace o tom, jaké osobní údaje jsme si o Vás uložili. Zpracováváme Vaše osobní údaje transparentně a pokud chcete získat podrobnější informace o tom, jak s nimi nakládáme, můžete nás kontaktovat.

 • Právo na opravu: pokud jsou Vaše údaje nesprávné, máte právo požadovat jejich opravu. Během doby, kdy musíme zkontrolovat správnost údajů, máte také právo požadovat omezené zpracovávání osobních údajů.

 • Právo odvolat souhlas: máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V našich nákupních podmínkách si přečtěte více o tom, jak odvolat Váš souhlas se zasíláním zpravodajů a textových zpráv.

 • Právo na vymazání: máte právo požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje. Mohou však existovat právní povinnosti, které společnosti Hatstore brání ve smazání všech údajů, například povinnosti dle účetní a daňové legislativy.

 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě vyvážení zájmů. Aby společnost Hatstore mohla i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, musíme poukázat na oprávněný důvod, který převáží Vaše zájmy a práva.

 • Právo na přenositelnost údajů: máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly předány jinému správci osobních údajů (tzv. přenositelnost údajů). To platí, pokud je naše právo na zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo plnění naší vzájemné dohody. Předpokladem pro přenositelnost dat je, že přenos je technicky možný a lze jej automatizovat.

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím na adrese support@hatstore.cz.

Úřad pro ochranu osobních údajů zodpovídá za sledování uplatňování právních předpisů o zpracování osobních údajů a každý, kdo se domnívá, že společnost s osobními údaji zachází nesprávně, může podat u tohoto dozorového úřadu stížnost.

7. Jak zacházíme s cookies?

Společnost Hatstore používá soubory cookies k zajištění co nejlepšího výkonu webové stránky. Abyste pochopili, jak soubory cookies používáme, přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.

8. Kontaktujte nás 

V případě dotazů ohledně nakládání s osobními údaji nebo pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na adrese support@hatstore.cz.

9. Změny v Nařízení o ochraně osobních údajů

Společnost Hatstore si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v Nařízení o ochraně osobních údajů, aby byly splněny legislativní požadavky nebo byly odstraněny závady. Všechny změny budou zveřejněny v tomto dokumentu.

Poslední úprava dne 23.10. 2020.